ประชาชนสามารถตรวจสอบแบบคำร้องที่ส่งผ่านระบบ E-Service ได้ทางช่องทางนี้
โดยทำการกรอกรหัสบัตรประชาชน ของประชาชนที่ส่งแบบคำร้องเข้ามา ระบบจะทำการตรวสอบสถานะของคำร้อง ให้ผ่านทางระบบบออนไลน์

ค้นหาตามเลขบัตรประชาชน
ไม่พบเลขบัตรประชาชน กรุณาลองอีกครั้ง